Умови користування

 1. Дані Правила користування сайтом (надалі Правила) регулюють відносини щодо користування ВЕБ-сайтом у мережі Інтернет за адресою https://likimap.ua між ТОВ «Likimap» (іменоване надалі — Компанія) і Користувачем Сайту, (що іменується надалі «Користувач»). Користувачем є особа, зареєстрована на Сайті, а також особа, яке не пройшла процедуру реєстрації, але хоча б один раз відвідала сторінки Сайту.
 2. Реєстрація будь-якої особи на Сайті, користування особою (у т. ч. які не пройшли процедуру реєстрації) будь-якими сервісами та /або послугами на Сайті, а також розміщення якої-небудь інформації, фотографій, оголошень, коментарів на Сайті є підтвердженням згоди такого Користувача з цими Правилами та обов'язковості дотримання їх умов у повному обсязі. Правила можуть бути змінені Компанією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.
 3. Користувач розуміє і приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, оголошення, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «матеріали»), публічно опубліковані або передані в приватному порядку на Сайт. Користувач розуміє, що, використовуючи Сайт, Користувач може побачити матеріали, які є образливими, негідними або спірними. Користувач Сайту зобов'язується поважати права третіх осіб, дотримуватися усталені традиції і етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з цілями, що суперечать нормам моралі і моральності. При розміщенні на Сайті будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю.
 4. Користувач при виборі логіна зобов'язується не використовувати назви територій і населених пунктів (у тому числі, але не виключно: назви країн, областей, міст, селищ, сіл), а також співзвучні їм назви
 5. Користувач погоджується не використовувати Сайт для:
  1. розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
  2. порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;
  3. обмеження прав меншин;
  4. видавання себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників Компанії, за модераторів форумів, за власника Компанії, а також введення в оману щодо зовнішнього вигляду, властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
  5. розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є недостовірними, які Користувач не має права робити доступним за законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;
  6. розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони;
  7. розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»;
  8. завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищевказану інформацію;
  9. навмисного або випадкового порушення яких-небудь місцевих, державних або міжнародних законів;
  10. відправлення, передавання електронних листів на чиюсь адресу, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
  11. відправлення, передавання електронних листів, що містять матеріали порнографічного характеру;
  12. розміщення анонімних коментарів та повідомлень.
 6. Компанія залишає за собою право:
  1. у разі, якщо Користувачем при розміщенні на Сайті будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю, вказані ціни до будь-якої грошової одиниці, відмінній від гривні, Компанія має право без попередження Користувача самостійно коригувати і приводити пропозиції Користувача у відповідність до чинного законодавству України;
  2. модифікувати Сайт на свій розсуд;
  3. надавати платні і безкоштовні послуги Користувачам (далі — «Послуги»);
  4. вносити зміни в дані Правила в односторонньому порядку;
  5. змінювати вартість і види Послуг, терміни їх дії; Користувач в праві, повідомивши Компанію, перервати дію платної Послуги — у цьому випадку невитрачені Користувачем кошти будуть повернуті йому на розсуд Компанії. Переказ коштів від одного Користувача іншому не передбачений;
  6. редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цих Правил, завдають шкоди Компанії або третім особам;
  7. обробляти персональні дані Користувача, а також використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, в цілях розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Компанії;
  8. передавати права, отримані від Користувача за цим Правилам, третім особам метою виконання цих Правил без додаткової згоди Користувача;
  9. у разі, якщо Користувачем не використовується його особистий кабінет на Сайті протягом 6 місяців, то Компанія має право видалити аккаунт Користувача без попередження;
  10. у разі, якщо Користувачем допускаються порушення цих Правил, підписаного ним Угоди або якщо на Користувача надійшло більше однієї скарги від інших Користувачів, то Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача до з'ясування обставин;
  11. для контролю достовірності інформації, що розміщується Користувачем, Компанія, в рамках чинного законодавства України, що здійснює перевірку розміщеною Користувачем інформації на Likimap.ua, у тому числі шляхом запитував необхідної інформації та/або документів у Користувача;
  12. у разі надходження скарги від Користувача на недобросовісні дії іншого Користувача, в тому числі: розміщення недобросовісної (недостовірної) інформації, порушення авторських прав третіх осіб чи інші дії іншого Користувача, порушують справжні Правила, Компанія, з метою усунення порушення, має право за згодою Користувача, передати докази правомірності його скарги, її джерело, а також іншу інформацію, іншому Користувачеві, на якого надійшла скарга; видаляти анонімні коментарі та повідомлення.
 7. Компанія зобов'язується всіляко сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації. Компанія забезпечує таємницю повідомлень та дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Компанія не може гарантувати правильність, точність, детальність або повноту інформації, розміщеної на Сайті третіми особами. У зв'язку з цим Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Компанія не несе будь-якої відповідальності:
  1. за будь-які порушення роботи Сайту;
  2. за будь-які помилки в роботі Сайту;
  3. за будь-які прямі або непрямі збитки, незалежно від його природи, походження, наслідків і причин, що викликали його. Сюди входять витрати на придбання об'єктів через Сайт, втрата прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідування, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, яка прямо або побічно отриманої на цьому Сайті;
  4. за заподіяння шкоди, втрату інформації або за заподіяння будь-яких інших збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі з використанням мобільних засобів зв'язку та інших засобів телекомунікацій;
  5. за порушення Користувачем авторських та інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, які не відповідають чинному законодавству (у тому числі авторським), доданих Користувачем на Сайт або переданих їм Компанії іншим способом.
 8. Користувач, користуючись Послугами Компанії, зобов'язується дотримуватися цих Правил, чинне законодавство, а також додаткові вимоги, необхідні для надання Користувачеві зазначених Послуг. У разі допущення Користувачем будь-яких порушень (у тому числі, але не виключно: розміщення на Сайті недостовірної інформації), а також невиконання рекомендацій Компанії про усунення таких порушень протягом двох календарних днів з моменту отримання таких рекомендацій, Компанія має право припинити надання таких Послуг Користувачу, видалити з Сайту його невідповідну інформацію, а грошові кошти, сплачені Користувачем за дані Послуги, не повертати. Рекомендації Компанії щодо усунення допущених порушень передаються Користувачу, який допустив таке порушення, в телефонному режимі та/або шляхом направлення листа в електронній формі на адресу, вказану Користувачем при реєстрації.
 9. У разі, якщо інформація, розміщена Користувачем на Сайті, з плином часу втратила свою актуальність або Користувач позбувся права розміщувати її, в т. ч. у разі укладання власником ексклюзивного договору з іншою особою стосовно нерухомості, то Користувач зобов'язаний видалити таку, раніше розміщену ним інформацію, в т. ч. щодо нерухомості, яка стала предметом ексклюзивного договору, укладеного без участі Користувача. В разі, якщо Користувач не видалить таку інформацію, Компанія має право:
  1. запитати підтвердження, що дозволяють розміщувати таку інформацію;
  2. самостійно видалити таку інформацію.
 10. З метою реєстрації на Сайті та подальшого використання його сервісів, Користувач надає Компанії право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії виниклих правовідносин, а також надає Компанії право не повідомляти Користувача про подальшу обробку таких персональних даних.
 11. Сайт, а також програмне забезпечення, що використовується в зв'язку з ним, можуть містити конфіденційну інформацію та/або інформацію, захищену чинним законодавством про інтелектуальну власність. Зокрема, товарні знаки, корисні моделі, креслення, винаходи, промислові зразки та документи, представлені на Сайті, а також кожен з елементів, створених для Сайту, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Компанія не надає жодних ліцензій або прав, крім права на наведення довідок на Сайті. Будь-яке відтворення чи використання копій документів, представлених на Сайті, строго заборонено, крім тих випадків, коли документи відтворюються або копіюються виключно в метою інформації, для особистого і приватного використання, або коли відтворення або копіювання виробляється із спеціального дозволу Компанії. Забороняється копіювати програмне забезпечення, модифікувати його, створювати похідні роботи, змінювати його концепцію або компонування — або намагатися якимось чином виявити вихідний код (крім тих випадків, коли це дозволено законом), або продати, передати, субліцензувати, змінити або переуступити право власності на програмне забезпечення. Також забороняється модифікування програмного забезпечення або використання модифікованого програмного забезпечення, зокрема, але не тільки, з метою отримання неправомірного доступу до служби або для доступу на Сайт через інший інтерфейс, ніж той, який передбачений Компанією.
 12. У цих Правилах під терміном «Недобросовісна (недостовірна) інформація» розуміються відомості, які свідомо спотворені, які містять некоректні порівняння об'єктів нерухомості, а також містять висловлювання, образи, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію інших Користувачів, які вводять споживача в оману щодо об'єкта нерухомості або порушують авторські права третіх осіб. Недобросовісної (недостовірної) інформацією є також свідомо спотворені дані про Користувача, викладені при реєстрації на Сайті.
 13. У випадку, якщо Користувач порушує ці Правила, права третіх осіб та/або чинного законодавство, тим самим завдаючи якої-небудь шкоди Компанії, такий Користувач зобов'язаний відшкодувати Компанії заподіяну шкоду в повному обсязі на першу вимогу Компанії.

З усіх питань, пов'язаних з функціонуванням Сайту, інформаційна підтримка здійснюється за електронною поштою за адресою info@likimap.com, а також за допомогою чату на сайті. З повагою, адміністрація сервісу likimap!