Умови користування платформою Likimap для Власників нерухомості | Likimap

Сбросить пароль

Умови користування платформою Likimap для Власників нерухомості

21.07.2021 by admin

Договір про надання інформаційних послуг

З одного боку, 

ФОП Анікєєв Б.К. … надалі “Сторона 1”

з іншого боку, 

Власник: будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка використовує платформу Likimap для розміщення інформації про належні йому на законних підставах місця тимчасового проживання (розміщення), надалі “Сторона 2”,  а разом за текстом договору — “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. На умовах, визначених цим Договором,  “Сторона 1” зобов’язується забезпечити розміщення інформації про місця тимчасового проживання (розміщення), які на законних підставах належать “Стороні 2”, на Веб-сайті “Сторони 1”, поширювати інформацію про розміщення на Веб-сайті “Сторони 1” місць тимчасового проживання (розміщення) за допомогою маркетингових акції, технічних засобів, реклами в мережі Інтернет та інше (відповідно до узгоджених зі “Стороною 2” умов) (далі — Послуги), а “Сторона 2” зобов’язується оплатити надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

2. Умови та порядок розрахунків 

2.1. Послуги з розміщення інформації про Місця тимчасового проживання (розміщення) на Веб-сайті “Сторони 1” є безкоштовними для “Сторони 2” та жодна плата за цю послугу не стягується. За інші супутні послуги “Сторона 2” сплачує відповідно до умов цього Договору або за додатковою домовленістю Сторін. 

2.2. Належна до сплати Клієнтом сума за тимчасове проживання (розміщення) визначається виходячи зі встановлених цін “Стороною 2” за місця тимчасового проживання (розміщення) на актуальну дату заселення. Оплата послуг з тимчасового проживання (розміщення) здійснюється на підставі виставленого рахунку (заявки) та в термін, зазначений в рахунку (заявці).

2.3. Ціна тимчасового проживання (розміщення) включає в себе вартість проживання, встановлену “Стороною 2” та вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість.

2.4. Оплата за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється Клієнтом в такий спосіб:

2.4.1. Після отримання підтвердження про доступність житлової нерухомості в обрані дати, Клієнт попередньо сплачує 15% (п’ятнадцять відсотків) від загальної вартості виставленого рахунку “Стороною 2” шляхом перерахування грошових коштів на реквізити “Сторони 1”, в залежності від обраного способу оплати. Способи оплати надаються Клієнту після підтвердження про доступність житлової нерухомості, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок “Сторони 1” відповідно до умов використання платіжних систем (способів);

2.4.2. Остаточний розрахунок за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється під час заїзду Клієнта до місця тимчасового проживання (розміщення), шляхом сплати залишків вартості проживання “Стороні 2”, в залежності від обраного способу оплати.

2.5. У разі несплати або неповної оплати Клієнтом суми передоплати, яка визначається відповідно до п. 2.4.1., в терміни встановлені у заявці, заявка (замовлення) Клієнта вважається анульованою. При цьому гроші (неповна оплата) підлягають поверненню Клієнту відповідно до умов платіжних систем, які використовувалися при здійсненні такої оплати. В такому випадку “Сторона 2” не зобов’язана надавати Клієнту послугу з тимчасового проживання і не несе ніякої відповідальності за ненадання таких послуг. “Сторона 1” в такому випадку не несе відповідальності ні перед Клієнтом ні перед “Стороною 2” за невиконання заявки (замовлення).

2.6. У разі скасування або анулювання заявки Клієнтом в термін більше ніж за 7 днів до запланованого вселення, то сума передоплати, яка була сплачена Клієнтом повертається останньому в терміни відповідно до правил роботи платіжних систем, за допомогою яких була зроблена така передоплата відповідно до п. 2.4 Договору

2.7. У разі анулювання або скасування заявки після закінчення граничного строку (менше ніж за 7 днів до запланованого вселення), сума передоплати не повертається, а використовується для відшкодування витрат “Сторони 1” та “Сторони 2” на підготовку місця тимчасового проживання (розміщення) та послуги за використання сервісу, наступним чином: “Сторона 2” отримує 20% (двадцять відсотків) від суми передоплати, визначеної п.п. 2.4.1 цього Договору. 

2.8. Всі витрати на здійснення платежів за допомогою платіжних систем несуть безпосередньо платники та/або одержувачі платежів відповідно до умов надання послуг кожної з платіжних систем. При цьому “Сторона 2” та /або Клієнт повинні самостійно ознайомитися з правилами надання послуг з переказу грошових коштів кожної з платіжних систем або сервісів.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. “Сторона 1” зобов’язується:

3.1.1. Погодити заявку зі “Стороною 2” та надати Клієнту та “Стороні 2” відповідне підтвердження. Погодженням заявки є підтвердження “Стороною 2”, шляхом надання інформації “Стороні 1”, про можливість надання місця тимчасового проживання (розміщення) для перебування Клієнта в обрані дати. Після погодження заявки, інформація про “Сторону 2” надаються Клієнту. Клієнт та “Сторона 2” самостійно укладають договір про тимчасове проживання (розміщенні) і несуть відповідальність за його виконання. 

3.1.2. Розміщувати інформацію про Місця тимчасового проживання (розміщення) “Сторони 2” на Веб-сайті “Стороні 1”, за умови дотримання “Стороною 2” умов використання Веб-сайту.

3.1.3. Проводити маркетингові та інші акції з просування місць тимчасового проживання (розміщення) “Сторони 2” відповідно до власних програм без додаткового погодження зі “Стороною 2”.

3.1.4. У разі проведення окремих акцій по окремих Місцях тимчасового проживання (розміщення), узгодити такі акції зі “Стороною 2”. Таке узгодження може відбуватися Сторонами шляхом обміну електронними листами.

3.1.5. Відшкодувати завдані збитки “Стороні 2” у випадку анулювання або скасування заявки Клієнтом після закінчення граничного строку у розмірі та у строки відповідно до умов п. 2.7 цього Договору.

3.2. “Сторона 1” має право редагувати опис та фотографії об’єкту нерухомого майна у випадку, якщо це не буде відповідати критеріям розміщення на Веб-сайті “Сторони 1”.

3.3. “Сторона 2” зобов’язується:

3.3.1. Не розміщувати на Веб-сайті “Сторони 1” недостовірну, спотворену інформацію про Місця тимчасового проживання (розміщення).

3.3.2. Надавати “Стороні 1” всю необхідну інформацію, власні персональні дані для обробки інформації, копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно та усі доступні засоби зв’язку зі “Стороною 2”.

3.3.3. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг, якщо такі були додатково замовлені.

3.3.4. Самостійно відшкодувати будь-які збитки, завдані Клієнту або його майну під час його тимчасового проживання (розміщення) в Місцях тимчасового проживання (розміщення) “Сторони 2”, якщо такі збитки сталися не з вини Клієнта.

4. Відповідальність Сторін

4.1. “Сторона 1” не несе відповідальність за укладення договору на тимчасове проживання (розміщення) між Клієнтом “Стороною 2”, оскільки вони самостійно на свій ризик укладають його.

4.2. “Сторона 1” не несе відповідальність за неприбуття Клієнта або будь-які інші збитки, які були завдані Клієнтом майну або Місцю тимчасового проживання (розміщення). У таких випадках всі претензії повинні спрямовуватися безпосередньо “Стороною 2” до Клієнта. 

4.3. “Сторона 2” самостійно несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність наданої “Стороні 1” інформації стосовно своїх об’єктів нерухомості, пропонованих для тимчасового проживання (розміщення). 

4.4. Всі претензії щодо якості, кількості послуг з тимчасового проживання (розміщення) повинні пред’являтися Клієнтом безпосередньо “Стороні 2”.

4.5. “Сторона 1” не несе відповідальності щодо достовірності інформації, яка є в пропозиціях щодо місць тимчасового проживання (розміщення), які розташовані на Веб-сайті “Сторони 1”. До такої інформації відносяться дані про розташування житла, рівня комфорту і наявності зручностей, доступності місця тимчасового проживання (розташування) в певні дати, а також отримані відгуки, які залишають інші Клієнти про місця тимчасового проживання (розташування).

4.6. “Сторона 1” не несе ніякої відповідальності за стан місць тимчасового проживання (розташування), а також за дотримання положень нормативних актів по таких місцях тимчасового проживання (розташування).

4.6. “Сторона 1” не несе відповідальності за будь-які помилки в роботі Веб-сайту, які можуть бути результатом його технічної несправність або обслуговування, а також ті, що сталися в результаті дії форс-мажорних обставин.

4.7. “Сторона 1” не несе відповідальності за сплату “Стороною 2” або Клієнтом будь-яких податків і зборів, що підлягають сплаті з боку “Сторони 2” або Клієнта. “Сторона 2” та/або Клієнт зобов’язані самостійно здійснити оплату всіх податків і зборів, пов’язаних з виконанням цього Договору або договору тимчасового проживання (розміщення) з Клієнтом.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Всі суперечки, пов’язані з виконанням цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості — всі спори вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

6. Термін дії Договору та інші умови

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. Дія Договору припиняється після виконання Сторонами своїх зобов’язань відповідно до умов Договору або за взаємною згодою Сторін.

6.2. “Сторона 2”, підписавши цей Договір, підтверджує, що всі надані персональні дані в цьому Договорі або що розміщені на Веб-сайті “Сторони 1” є правдивими та достовірними, та надає свою згоду на обробку всіх персональних даних осіб, наданих в цьому Договорі та заявці на надання інформації, інформації про місця тимчасового проживання (розміщення), передачу “Стороною 1” персональних даних третім особам з метою надання послуг за цим Договором, в тому числі Клієнтам, а також використовувати особисті дані для відправки комерційних повідомлень та пропозицій. “Сторона 2” підтверджує, що вона повідомлена, що персональні дані включені в базу даних “Сторони 1”.

6.3. Умови цього Договору можуть бути змінені “Стороною 1” без додаткового повідомлення “Сторони 2”, шляхом розміщення нової версії Договору або доповнення до Договору на Веб-сайті платформи Likimap.

6.4. “Сторона 1” повідомляє “Стороні 2” інформацію, передбачену цим Договором за допомогою телефонного зв’язку/мессенджерів/e-mail. “Сторона 2” підтверджує, що вона несе всі ризики, пов’язані з неможливістю надходження повідомлення “Стороні 2” за допомогою вищезазначених засобів зв’язку.

6.5. “Сторона 1” вправі використовувати адресу електронної пошти “Сторони 2” для регулярної відправки на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому “Стороні 2” надається право відмовитися від отримання даних листів в будь-який момент.

6.6. Підписуючи цей Договір, “Сторона 2” підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які прямують зі “Стороною 2”, вона та особи, що подорожують з нею, ознайомлені з умовами цього Договору.

Продовжуючи користуванная сайтом Likimap.ua Ви приймаєте умови цього Договору. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору Ви повинні припинити користування сайтом.